Go 使用 map


先声明 map

var m1 map[string]string

再使用 make 函数创建一个非 nil 的 map,nil map 不能赋值

m1 = make(map[string]string)

最后给已声明的 map 赋值

m1["a"] = "aa"
m1["b"] = "bb"

直接创建

m2 := make(map[string]string)

然后赋值

m2["a"] = "aa"
m2["b"] = "bb"

初始化+赋值一体化

m3 := map[string]string{
    "a": "aa",
    "b": "bb",
}

查找键值是否存在

if v, ok := m1["a"]; ok {
    fmt.Println(v)
} else {
    fmt.Println("Key Not Found")
}

遍历 map

for k, v := range m1 {
    fmt.Println(k, v)
}
分享:

评论